Fakülte Hakkında
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Tanıtım

Fen Edebiyat Fakültesi, 1998 yılında Haliç Üniversitesinin ilk fakültelerinden biri olarak kurulmuştur. Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bölümler, kendi eğitimleri yanında üniversitenin diğer bölümlerinin müfredatında yer alan fen ve sosyal derslerinin bir kısmını karşılayan temel birimlerdir. Fakültemizde 1998 yılında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, 2000 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Psikoloji Bölümleri, 2004 yılında Mütercim Tercümanlık (İngilizce), 2007 yılında Matematik, 2010 yılında Eğitim Bilimleri, 2015 yılında ise Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih Bölümleri kurulmuştur. Bu bölümlerden Eğitim Bilimleri ve Tarih bölümleri, öğrencisi olmamasına rağmen üniversitemizin ve fakültemizin birçok bölümüne alan dışı dersler vermektedir. Diğer taraftan Fakültemizde Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında 2004 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2007 yılında Uygulamalı Matematik, 2017 yılında Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik tezli yüksek lisans programları ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapsamında 2004 yılında Uygulamalı Psikoloji tezli ve tezsiz yüksek lisans programı ile 2014 yılında Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans programı açılmıştır.

Fakültemiz bünyesinde, 9 profesör, 2 doçent, 26 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi,  12 araştırma görevlisi, 3 teknik asistan ve 1 laborant görev yapmaktadır. Öğretim elemanlarımız Fakültemiz dışındaki bölümlere de temel bilim ve kültür dersleri vermektedir. Fakültemiz bölümlerinde katılımcı, bilgisayar ve modern laboratuvar destekli teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim verilmektedir. 2012 yılında Avrupa Kredi Transferi Sistemi (AKTS) uygulamaya başlandıktan sonra Bologna sürecine uygun olarak bölümlerimiz programlarında en az %25 oranında olmak üzere seçimlik dersler konmuştur. Sağlam bir temel bilim eğitimi üzerine kurulu, seçmeli derslerle zenginleştirilmiş, aynı zamanda birkaç alana yönelmeye olanak sağlayan programlar hazırlanmıştır. Bunun sonucu olarak, öğrencilerimiz yaşam boyu eğitim bilinci kazanan, bilgiye ulaşan, analiz yapan, doğru karar verme yeteneğine sahip, yaşam boyunca sorgulayan, araştıran, öğrenen ve üreten, vicdan sahibi, etik değerleri olan, insana ve doğaya saygılı kişiler olacaklardır. Başka bir deyişle, bölümlerimizde çok dar bir meslek eğitimi vermek yerine öğrenmeyi öğreten bir eğitim verilmektedir.

Fakültemizde, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ile Mütercim Tercümanlık (İ) Bölümleri dışında öğretim dili Türkçedir. Ayrıca isteyen öğrenciler için İngilizce hazırlık programı mevcuttur.

Erasmus Değişim Programlarından öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz faydalanmaktadır. Öğrencilerimiz ikili anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde diğer katılımcı ülkedeki bir üniversite ya da yükseköğretim kurumunda, Erasmus Programı kapsamında eğitim desteği alabilmektedir. Öğretim elemanlarımız aynı program çerçevesinde anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde misafir öğretim elemanı olarak ders verebilmekte ve anlaşmalı olduğumuz ülkeden öğretim elemanları üniversitemize gelmektedir. Öğrencinin gittiği üniversiteden aldığı derslerin, kendi bölümünde alacağı derslerin eşdeğeri veya yerine saydırabileceği nitelikte olmasına özen gösterilmektedir. Böylece öğrencilerimiz herhangi bir yıl veya dönem kaybı yaşamadan gittiği üniversiteden aldığı derslerin AKTS’lerini ve notlarını saydırabilmektedirler.

Diğer taraftan Fakültemiz bünyesinde toplum, sanayi, bilim dünyası ve iş yaşamı ile öğrenciler arasında bir bağ oluşturmak için çeşitli seminerler, konferanslar ve paneller düzenlenmektedir. Üniversitemizin konumu ve kent üniversitesi olmanın vermiş olduğu avantaj, bilimsel kongrelere, sempozyumlara, sanat etkinliklerine ve çeşitli spor müsabakalarına rahatlıkla ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Bu da öğrencilerin üniversitede almış oldukları bilgileri içselleştirmelerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemizin finans merkezlerinin, çeşitli şirketlerin genel merkezlerinin, küçük işletmelerin ve sağlık kurumlarının bulunduğu bölgede olması öğrencilerimize derslerde vermiş olduğumuz projelerle ilgili bilgi toplama bakımından da kolaylıklar sağlamaktadır. Böylece öğrenciler, iş dünyasını tanıma imkânını bulmaktadır. Yerleşim bölgemizin vermiş olduğumuz eğitime büyük bir katkısı vardır.

Üniversitemizin merkezi konumu, üniversite-sanayi işbirliği programları açısından da önemlidir. Öğrencilerimiz üniversitemizde uygulamaya konulan sektör-üniversite işbirliğine katkı sağlayacak olan “Sektörde Eğitim Programı”na isteğe bağlı olarak katılarak hem yaratıcılık ve motivasyonlarını artıracak hem de deneyim kazanacaklardır. Bu uygulama mezuniyetten önce iş hayatını tanımalarına ve iş bulmalarına katkı sağlayacaktır.  

Sonuç olarak, Fakültemiz mezunlarının meslek yaşantılarında kendilerini geliştiren, sorgulayan ve yeniliklere uyum sağlamada zorlanmayan bireyler olmaları hedeflenmektedir.