Departments
Faculty Of Science And Literature

PROSPECTİVE STUDENTS

Academic Staff

Mustafa DEMİREL , Prof.Dr. , Chair
Abdullah Azmi BİLGİN , Prof.Dr.
Birol EMİL , Prof.Dr.
Aysel GÜNEŞ , Dr.Öğretim Üyesi
Fatma İMAMOĞLU , Dr.Öğretim Üyesi
Nuran ALTUNER , Dr.Öğretim Üyesi
Meriç KURTULUŞ , Dr.Öğretim Üyesi
Kübra Fatma DURSUN ÖNEN , Arş.Gör.
Hilal YILMAZ , Arş.Gör.