Bölümler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Psikoloji

Psikoloji, psykhe (ruh) ve logos (bilgi) kelimelerinin birleştirilmesi ile türetilmiş bir sözcüktür. İnsan ruhunun özünü ve değişik durumlarını inceleyen, duyum, coşku ve düşünme gibi olguların kurallarını bulmaya çalışan bilim dalıdır.

İnsanın, bir canlı olarak çevresine uyum sağlama ve kendi içinde dengeli bir şekilde gelişme eğilimi vardır. Psikoloji de elde ettiği yasaları yine insana uygulayarak onun davranışlarını açıklamaya, önceden kestirmeye çalışır.

Günümüzde psikolojinin bulgularından çok değişik alanlarda yararlanılır. Eğitim, tıp, endüstri, ekonomi alanlarında psikolojik bilgilerin kullanımı, insanların daha başarılı olmasını sağlamaktadır. Büyüme, gelişme, yetenekler, ilgi, zeka, heyacan, bellek, düşünme, öğrenme konularında elde edilen psikolojik bilgilerin eğitim alanında kullanılmasıyla bu alanda başarı yükselmiş, daha sağlıklı, daha modern bir eğitim anlayışı gelişmiştir.

Klinik Psikoloji: Klinik psikoloji, psikolojinin halk arasında en çok bilinen alt alanıdır. Psikolog denildiğinde pek çok kişinin aklına gelen resim, klinik psikolog resmidir. Klinik psikologlar zihinsel, davranışsal ve duygusal problemleri olan bireyleri değerlendirme (tanı koyma) ve tedavi etme ile ilgilenirler. Klinik psikologlar, psikolojik testler ile psikolojik sağaltım konularında uzmanlaşmışlardır. Hastanelerde psikiyatristlerle birlikte çalıştıklarında şizofreni gibi ağır vakalar ile ilgilenebilirler. Genelde hastanede tanı ve tedavi ekibinin bir üyesi olarak çalışırlar.

Gelişim Psikolojisi: Gelişim psikolojisi doğum öncesinden başlayarak insanın ölümüne kadar süregelen gelişimini inceler. Doktora seviyesinde olan gelişim psikologları üniversite ve araştırma kurumlarında araştırmacı/akademisyen olarak çalışırlar. Gelişim psikolojisi, psikolojiyi, özellikle klinik psikolojiyi kuramsal anlamda en fazla besleyen alanlardan biridir. Lisans ve yüksek lisans seviyesindeki gelişim psikologları kliniklerde, çocuk yuvalarında, huzur evlerinde gelişim uzmanı olarak çalışırlar.

Sosyal Psikoloji: Sosyal psikoloji bireylerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdikleri ve çevrelerinden nasıl etkilendikleri konuları ile ilgilenir. Psikolojiye en geniş kuramsal bilgi sağlayan alt alanlardan biridir. Çalışma konuları çok geniş ve çeşitlidir. Sosyal psikologlar genelde üniversitelerde araştırmacı olarak çalışırlar. Ancak son yıllarda reklam, halkla ilişkiler şirketlerinde uygulama alanında çalıştıkları da gözlemlenmektedir.

Endüstri/Örgüt Psikolojisi: Psikolojinin verilerinden yararlanarak endüstriyel işe göre eleman seçme, üretilen araç ve gereçleri insan yapısına uygun olarak düzenleme, çalışanların psikolojik problemlerini çözme amacıyla araştırma yapan bir daldır. İşyerlerinin insan sağlığına uygun düzenlenmesi, işin en az enerji harcanarak en uygun biçimde yapılması, kişinin fizyolojik yapısına ve yeteneklerine uygun işte çalışması gibi konular endüstri psikolojisini ilgilendirir.

Eğitim Psikolojisi: Psikolojinin algılama, öğrenme, düşünme, motivasyon, heyacan, zeka ve kişilik, çevre-insan etkileşimini araştıran alanlarındaki bulguların eğitime uygulanması ile gelişmiş bir alandır. Eğitim ve öğretim alanındaki birçok problemin çözümünde bu teorik (kurumsal) bilgilerden yararlanılmıştır. Gerek öğrenci ve öğretmenler, gerekse öğretim teknikleri ile ilgili yenilikler ve gelişmeler, bu çalışmaların sonucudur. Ayrıca okul hayatının fizikî koşullarının düzenlenmesi ve daha uygun ortamlarda eğitim ve öğretim yapılmasının gereği bu araştırmaların ışığında belirlenmiştir.

Psikoloji Bölümü olarak hedeflerimiz insan doğasını, iç dünyasını, duygu düşünce ve davranışlarını anlayabilen ve bunları etkileyen kişisel ve yaşamsal olayların farkına varabilen mezunlar yetiştirmektir. Bölümümüzün lisans mezunlarından beklentisi, insan psikolojisine hakim olmaları, sorunlara yol açan kişisel dinamikleri anlayıp psikolojik hastalıkları tanıyarak formüle etmeleri ve bütüncül bir yaklaşımla insanlara yardımcı olmalarıdır.

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2000-2001
Puan Türü EA
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 4 Yıl
Yerleşke Bilgisi Sütlüce Yerleşkesi

Bölüm Başkanın Mesajı

Psikoloji, insan davranışını, düşüncelerini ve duygularını bilimsel yöntemler kullanarak anlamaya ve açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Hem dünyada hem de ülkemizde Psikoloji bölümünün önemi ve psikologlara olan ihtiyaç artmaktadır. Bu bağlamda dinamik ve deneyimli akademik kadromuzla birlikte bölümümüz öğrencilerine psikolojinin sağlam bir temelini sunmakta bunun yanı sıra öğretim üyeleri ile kuracakları birebir iletişim sayesinde araştırma ve uygulama yapmalarına fırsat tanımaktayız.

Üniversitemizin Psikoloji Bölümü klinik psikolojiden, adli psikolojiye sosyal psikolojiden gelişim psikolojisine uzanan geniş bir yelpazede ders olanağı sağlayarak, öğrencilerimizin psikolojinin sosyal, klinik, gelişim, bilişsel, örgütsel, adli gibi farklı alanlarında sağlam bir temel kazanmalarını amaçlamıştır. Programımızın ilk iki yılında psikoloji bilimi için önemli temel bilgilerin edinilmesini sağlayan zorunlu alan dersleri yer alırken üçüncü ve dördüncü yıllarda ağırlıklı olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre ve farklı alanları tanıma fırsatı elde edebilecekleri seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mesleki değerleri önemseyen, etik ilkelere bağlı, sorumluluk sahibi, bilimsel gelişmeleri sürekli olarak takip eden, araştırmacı ve sorgulayıcı, eleştirel düşünme becerisine sahip, farklılıklara saygı gösteren, diğerkâm bireyler yetiştirebilmek hedefimizdir.

Sizleri Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde görmekten mutluluk duyarız.

Dr. Öğr. Üyesi Burcu TÜRK

Psikoloji Bölüm Başkanı