Dekan Slider

Prof.Dr. Oya Oğuz

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dekan

1977 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinden Fizik-Matematik lisans diplomasını ve 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Nükleer Enerji alanında yüksek lisans diplomasını almıştır. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesinden Matematiksel Fizik alanında doktora derecesini almıştır. Aynı yıl Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır. 1992 yılında doçent olduktan sonra 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde göreve başlamış ve 1999 yılında profesör olmuştur. 2001 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin kuruluşunda görev alarak bu üniversitede 2009 yılına kadar profesör olarak görev yapmıştır. 2009 yılında başladığı Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığı görevini halen sürdürmektedir.

1982 yılında Avrupa Jeofizik Derneği “Young Travel Award” ödülü, 1998, 1999 ve2000 yıllarında da Yıldız Teknik Üniversitesi Bilim Teşvik ödülünü ve 2016 yılında da Türk Fizik Derneği Onur Ödülünü almıştır. Marmara Üniversitesinde Anabilim dalı başkanlıkları, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve İstanbul Ticaret Üniversitesinde Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Endüstriyel Fizik Anabilim dalı başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Türk Fizik Derneği üyeliği bulunmaktadır. 2010-2014 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul üyeliği yapmıştır. 1980-1982-1984 yıllarında kısa süreli İtalya Trieste şehrinde Uluslararası Teorik Fizik Merkezinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Colorado, Boulder şehrindeki “National Oceanic and Atmospheric Administration” (NOAA) adlı enstitüde ve 1992 yılında Cornell Üniversitesi Fizik Bölümünde çalışmalarda bulunmuştur. Uygulamalı Matematik alanında, lineer olmayan kısmi türevli denklemlerin tamamen çözülebilirliği, sınıflandırılması ve Hamilton yapısı ile yukarı atmosferde gravitasyon dalgaları üzerine matematiksel modeller üzerinde çalışmaktadır. Uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınları yanında ulusal hakemli dergilerde yayınları ve birçok ulusal ve uluslararası toplantılara sunduğu bildirileri bulunmaktadır.

Detaylı CV

Makaleler
Bildiriler
Kitaplar