Dekanlık Ofisi

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Fen Edebiyat Fakültesi bölümleri kendi eğitimleri yanında üniversitenin diğer bölümlerindeki fen ve sosyal derslerinin bir kısmını karşılamaktadır. Fakültemiz 1998 yılında kurulan Haliç Üniversitesinin ilk fakültelerinden biridir. Fakültemizde, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölümü, Psikoloji Bölümü, Psikoloji (İngilizce) Bölümü, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü, Matematik Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü,  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Tarih Bölümü bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik, Uygulamalı Matematik, Hesaplamalı Bilimler, Uygulamalı Psikoloji ve Klinik Psikoloji yüksek lisans programları yürütülmektedir.

Öğrencilerimizin, meslek yaşamlarında seçecekleri farklı çalışma alanlarına kolayca uyum sağlayabilmeleri için bölüm programlarımız sağlam bir temel bilim eğitimi yanında alan ve alan dışı seçmeli derslerle zenginleştirilmiştir. Fakültemizde, bilgisayar ve modern laboratuvar destekli teknolojik ortamda katılımcı eğitim ve öğretim verilmektedir.

Üniversitemizin ve fakültemizin vizyonu ve üstlenmiş olduğu misyonu gereği, kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda, yaşam boyu eğitim bilinci kazanan, bilgiye ulaşan, analiz yapan, sorgulayan, araştıran, öğrenen ve üreten, insana ve doğaya saygılı kişiler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bölümlerimizde öğrenmeyi öğreten bir eğitim anlayışıyla meslek eğitimi verilmektedir.

Diğer taraftan, Fakültemiz bünyesinde toplum, sanayi, bilim dünyası ve iş yaşamı ile öğrenciler arasında bir bağ oluşturmak için çeşitli seminerler, konferanslar ve paneller düzenlenmektedir.

Üniversitemizde uygulamaya konulan sektör-üniversite işbirliğine katkı sağlayacak “Sektörde Eğitim Programı”na isteğe bağlı olarak katılacak olan öğrencilerimiz, yaratıcılık, inovasyon ve girişimcilik motivasyonlarını arttıran deneyimler kazanacaklardır. Böylece, öğrencilerimizin mezuniyetten önce iş hayatını tanımalarına ve iş bulmalarına katkı sağlanmaktadır.

Fakültemizde, Erasmus değişim programlarından öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz faydalanmaktadır. Öğrencilerimiz ikili anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde diğer katılımcı ülkelerdeki üniversite ya da yükseköğretim kurumlarında Erasmus programı kapsamında eğitim desteği alabilmektedir.

Fakültemiz bölümlerinin Çift Anadal ve Yandal programları ile derslerinde başarılı öğrencilerimize ikinci bir diploma veya sertifika alma fırsatı sunulmaktadır.

Prof.Dr. Oya OĞUZ

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı