Fakülte Hakkında

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Tanıtım

Fen Edebiyat Fakültesi’nin bölümleri kendi eğitimleri yanında üniversitenin diğer bölümlerindeki fen ve sosyal derslerinin bir kısmını karşılayan temel birimlerden biridir. Fakültemiz 1998 yılında Haliç Üniversitesi’nin ilk fakültelerinden biri olarak kurulmuştur.

Fakültemizde 1998 yılında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, 2000 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Psikoloji bölümü, 2005 yılında Mütercim Tercümanlık bölümü (İngilizce), 2007 yılında Matematik bölümü, 2016 Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih bölümü kurulmuştur. Bu bölümlerimizden Tarih bölümünün öğrencisi olmamasına rağmen üniversitemizin ve fakültemizin birçok bölümüne alan dışı dersler vermektedir.

Fakültemiz bünyesinde, 6 profesör, 2 doçent, 28 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 14 araştırma görevlisi, 1 teknik asistan ve 2 laborant görev yapmaktadır.

Öğretim elemanlarımız fakültemiz dışındaki bölümlere de temel bilim ve kültür dersleri vermektedir. Fakültemiz bölümlerinde katılımcı, bilgisayar ve modern laboratuvar destekli teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim verilmektedir. 2012 yılında Avrupa Kredi Transferi Sistemi (AKTS) uygulamaya başlandıktan sonra Bologna Süreci’ne uygun olarak bölümlerimiz programlarında en az %25 oranında olmak üzere seçimlik dersler konulmuştur. Sağlam bir temel bilim eğitimi üzerine kurulu seçmeli derslerle zenginleştirilmiş aynı zamanda birkaç alana yönelmeye olanak sağlayan programlar hazırlanmıştır. Bunun sonucu olarak, öğrencilerimiz hem yaşam boyu eğitim bilinci kazanan hem de bilgiye ulaşan, analiz yapan, doğru karar verme yeteneği kazandırılan, yaşam boyunca sorgulayan, araştıran, öğrenen ve üreten vicdan sahibi, etik değerleri olan, insana ve doğaya saygılı kişiler olacaklardır. Yani, bölümlerimizde öğrenmeyi öğreten bir eğitim verilmektedir.

Fakültemizde, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Psikoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri dışında öğretim dili Türkçe'dir. Ayrıca isteyen öğrenciler için İngilizce hazırlık programı mevcuttur.

Erasmus değişim programlarından öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz faydalanmaktadır. Öğrencilerimiz ikili anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde diğer katılımcı ülkelerde bir üniversite de Erasmus programı kapsamında eğitim desteği alabilmektedir. Öğretim elemanlarımız aynı program çerçevesinde anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde misafir öğretim elemanı olarak ders verebilmekte ve anlaşmalı olduğumuz ülkeden öğretim elemanları üniversitemize gelmektedir.

Fakültemiz mezunlarının meslek yaşantılarında kendilerini geliştiren, sorgulayan ve yeniliklere uyum sağlamada zorlanmayan bireyler olmaları hedeflenmektedir.